902 22 22 92

 
Creu Roja a les xarxes socials Creu Roja al FacebookCreu Roja al TwitterFotos de Creu Roja Catalunya a Flickr Creu Roja a InstagramCanal You Tube de Creu Roja CatalunyaCreu Roja a google+
 
 
 
 
 
 
 

Conflicte armat o cultura de la pau?

  Baixar materials
  PRESENTACIÓ

La Creu Roja a Catalunya, a través del seu Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari, ha creat aquesta eina pedagògica, "Conflicte armat o cultura de la pau?" perquè entén que és necessari augmentar els esforços en l'educació d'infants i joves per a enfortir els valors del respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals en la nostra societat. Per això cal fer promoció de l'exercici de la igualtat, la llibertat, la solidaritat, la tolerància, la cooperació i el respecte de la dignitat humana.ÍNDEX

FINALITAT

Conflicte armat o cultura de la pau? És un material didàctic d'educació en valors dissenyat especialment per a promoure entre adolescents i joves la incorporació de coneixements, actituds i valors indispensables per al foment d'una cultura de la pau.METODOLOGIA

El programa pedagògic s'estructura a partir de quatre mòduls interdependents que organitzen i ordenen en seqüència els diversos continguts curriculars. Tot i així, cada mòdul inclou els continguts, metodologies i activitats d'avaluació pròpies per poder ser aplicat individualment.

Entre les activitats proposades destaquen els recursos lúdics, les aplicacions multimèdia i les dinàmiques de grup que promouen un aprenentatge significatiu entre l'alumnat.APLICACIÓ

El material ha estat dissenyat per desenvolupar-se entre l'alumnat de Segon Cicle d'ESO o Batxillerat. Els continguts s'ajusten a la línia curricular d'Educació per a la Ciutadania, alhora que treballen objectius afins a altres àrees com Ciències Socials, Filosofia o Ètica i Història de les Religions.

El material té també en compte la seva aplicació en contextos d'educació no formals.ESTRUCTURA
 • Mòdul 1- Conceptualització
  La pau, cosa de tots i de totes
  • Ressolució de conflictes
  • Conflictes armats al món
  • Concepte de pau

 • Mòdul 2- Reflexió
  Benvinguts a l'infern
  • Conseqüències dels conflictes armats
  • Actes humanitaris i solidaris

 • Mòdul 3- Experimentació
  En guerra!
  • Límits del conflictes armats
  • Armament i conductes prohibits
  • El respecte a la dignitat humana

 • Mòdul 4- Valors
  I tu, a qui bàndol ets?
  • Les O.N.G.
  • La Creu Roja Internacional
  • Compromís envers la no violència

Política de privacitat  | © 2014 Creu Roja